Lääkejätteet


Käyttämättömien lääkkeiden palauttaminen apteekkiin

Apteekkimme ottaa kotitalouksilta maksutta vastaan vanhentuneita ja käyttämättömiä lääkkeitä.


Palauta lääkejäte näin:

• Poista lääkepakkauksista potilastietoja sisältävät merkinnät (kuten ohjetarrat).

Tuo lääkkeet apteekkiin läpinäkyvässä, tiiviissä muovipussissa.

• Voit poistaa tabletit ja kapselit alkuperäispakkauksistaan. Läpipainopakkauksissa olevia tabletteja ja kapseleja ei tarvitse irrottaa pakkauksistaan. Vie tyhjät lasipurkit lasin- keräykseen ja tyhjät muovipurkit jäteastiaan.

• Palauta nestemäiset aineet alkuperäispakkauksissa.

• Palauta joditabletit ja muut jodia sisältävät lääkkeet aina erillisessä läpinäkyvässä muovipussissa alkuperäispakkauksissaan. Jodipitoisia valmisteita ovat mm. Jodix-tabletit, sekä Betadine- ja Iodosorb-valmisteet.

• Palauta elohopeaa sisältävät kuumemittarit erillään lääkejätteistä. Sulje rikkoutuneet elohopeakuumemittarit esim. tiiviiseen lasipurkkiin. Nykyään myytävät kuumemittarit eivät sisällä elohopeaa, eivätkä ne kuulu lääkejätteisiin. Ne voidaan laittaa sekajätteisiin. Elektroniset kuumemittarit kuuluvat elektroniikkajätteisiin.

• Palauta ruiskut ja neulat erillään lääkejätteistä. Pakkaa ne läpäisemättömään pakkaukseen, kuten tyhjään muovipulloon tai lasipurkkiin.

• Apteekki ottaa vastaan ainoastaan lääkejätteitä ja elohopeaa sisältäviä kuumemittareita sekä ruiskuja ja neuloja. Apteekki ei ota vastaan muita jätteitä (esim. kemikaaleja, hiuslakkapulloja, paristokäyttöisiä kuumemittareita tai muita sähkölaitteita, paristoja ym.).


Kiertokapulan sivuilta löydät lisätietoja kierrätyksestä.